การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19 (ประจำวันที่ 23 เมษาย…

📗การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19 (ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563)
📚ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ COVID-19 www.nrct.go.th/covid19
🟢หมวดหมู่
1.ประกาศ/มาตรการ (วช./อว.)
-มาตรการ Work Form Home ของ วช.
2.สถานการณ์
3.ข้อมูลทางวิชาการ
4.ข้อแนะนำสำหรับประชาชน
5.เครื่องมือ แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยจะเป็นโรคโควิด-19
http://sescimande.net/Self-Screening/
6.VDO
🟢การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19
🔘ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.nrct.go.th/covid19/briefnewsขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา