สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🇸🇬สิงคโปร์ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 📈 1,426 รายในวันเดียว

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +1,426 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,014 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +200 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,459 ราย)
-อินโดนีเซีย +185 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,760 ราย)
-มาเลเซีย +36 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,425 ราย)
-ไทย +27 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,792 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 111 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา