สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

▶️ สิงคโปร์ ยังติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 📈ยอดเพิ่มขึ้นวันนี้ 942 ราย ยอดสะสมเกือบ 6,000 รายแล้ว

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +942 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,992 ราย)
-อินโดนีเซีย +325 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,248 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +209 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,087 ราย)
-มาเลเซีย +54 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,305 ราย)
-ไทย +33 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,733 ราย)
-พม่า +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 94 ราย)
-บรูไน +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 137 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา