ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต…

📢ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund Institutional Links (IL) ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้:
๑) เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา
ในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
๒) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
๓) สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
📚สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร
๑) Bio Economy, Circular Economy and Green Economy
๒) AI for all, Data Economy
๓) Aging Society
๔) Social Science and Humanity
๕) Sustainable Management of Natural Resource
▶️ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
.
https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links
.
▶️ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
☎️สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๐ และ ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา