สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

📈สิงคโปร์ยอดผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🟢จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +334 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,252 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-อินโดนีเซีย +297 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,136 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +230 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,453 ราย)
-มาเลเซีย +85 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,072 ราย)
-ไทย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,643 ราย)
-พม่า +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 74 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 267 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา