สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
🔹ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🟢สิงคโปร์ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 📈จำนวนผู้ติดเชื้อรวมแซงไทยแล้ว ⬆️
🟢พม่าขยับสูงขึ้นมาก 50% ⬆️ในวันเดียว

⏺จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +386 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,918 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ฟิลิปปินส์ +291 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,223 ราย)
-อินโดนีเซีย +282 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,839 ราย)
-มาเลเซีย +170 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,987 ราย)
-ไทย +34 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,613 ราย)
-พม่า +21 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 62 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 266 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา