สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. ….

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
⏺ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.
.
▶️จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
.
-อินโดนีเซีย +316 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,557 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +284 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,932 ราย)
-สิงคโปร์ +233 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,532 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-มาเลเซีย +134 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,817 ราย)
-ไทย +28 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,579 ราย)
-เวียดนาม +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 265 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 41 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
.
📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา