เปรียบเทียบสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศอาเซียน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563) …

📲เปรียบเทียบสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศอาเซียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563)
.
📲โรคโควิด-19 ในอาเซียน นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2563) 📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา