จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อวัน และจำนวนผู้รักษาหายแล้วสะสม เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื…

📲จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อวัน และจำนวนผู้รักษาหายแล้วสะสม เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในแต่ละจังหวัด และจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรในจังหวัดต่างๆ (จำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ป่วยไว้รักษา)

⏺ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา