สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

⏺จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +330 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,842 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +233 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,428 ราย)
-สิงคโปร์ +198 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,108 ราย)
-มาเลเซีย +184 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,530 ราย)
-ไทย +45 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,518 ราย)
-ลาว +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 258 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 28 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 120 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา