ประกาศด่วน เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ – 14 …

ประกาศด่วน เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
⏺วันที่ – 14 เมษายน 2563
ประเด็น :
1. การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์
2. การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ (Personal protective equipment (PPE)) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่น ๆ
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)
4. การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม
5.อืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
.
ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2282ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา