การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19 (ประจำวันที่ 8 เมษายน…

📗การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19 (ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563)
📚ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ COVID-19 www.nrct.go.th/covid19
🟢หมวดหมู่
1.ประกาศ/มาตรการ (วช./อว.)
-มาตรการ Work Form Home ของ วช.
2.สถานการณ์
3.ข้อมูลทางวิชาการ
4.ข้อแนะนำสำหรับประชาชน
•คนไทยร่วมใจ ประเทศพ้นภัยโควิด-19
•ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
•คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด (ก่อน-ระหว่าง-หลังเดินทาง)
•วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
•วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ปลอดภัย ห่างไกลโรค
•วิธีล้างมือที่ถูกต้อง
•ห้องปฏิบัติการที่ตรวจโรคโควิด-19
•เก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) ต้องทำอย่างไร
•มีไข้ ไอ เจ็บ น้ำมูกไหล เป็นอะไรกันแน่ ?
•ผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีอาการอย่างไร
•คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก
•เก็บตัวอยู่บ้าน 14วัน ต้องทำอย่างไร
•ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร
•การเตรียมตัวเมื่อต้องออกไปข้างนอก และ เมื่อกลับเข้าบ้าน
•ความรู้เกี่ยวกับ S o c i a l D i s t a n c i n g และวิธีปฏิบัติ
•แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้เป็นเบาหวาน ในช่วงที่มีการระบาดของ
5.เครื่องมือ แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยจะเป็นโรคโควิด-19
http://sescimande.net/Self-Screening/
6.VDO
🟢การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19
🔘ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.nrct.go.th/Portals/0/covid19/8-4-63%20%20PPT%20NRCT%20COVID-19%20Update.pdfขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา