สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. จ…

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

📲จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +247 ราย
-มาเลเซีย +170 ราย
-ฟิลิปปินส์ +104 ราย
-สิงคโปร์ +66 ราย
-ไทย +38 ราย
-เวียดนาม +4 ราย
-ลาว +2 ราย
-กัมพูชา +1 ราย
-พม่า +1 ราย
-บูรไน +0 ราย

รวมทั้งการวิเคราะห์แสดงผู้ติดเชื้อตามสถานะ ยอดรวมสะสม จำนวนผู้รักษาหายแล้ว จำนวนผู้ยังรักษาอยู่ และเสียชีวิต ของแต่ละประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึงหนึ่งร้อยคน

📲วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา