จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ประเทศไทยได้มี…

🔬จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย🇹🇭
🔵ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ไปแล้ว 71,860 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,079 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยมีห้องปฏิบัติการตรวจที่ผ่านการรับรองแล้ว 80 แห่งทั่วประเทศ
.
📲แหล่งข้อมูล : Vox analysis of Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopskins University, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลง ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
.
📚ประมวลข้อมูลโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา