การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19 ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ…

📗การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ COVID-19
📚ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ COVID-19 www.nrct.go.th/covid19
🟢หมวดหมู่
1.ประกาศ/มาตรการ (วช./อว.)
-มาตรการ Work Form Home ของ วช.
2.สถานการณ์
3.ข้อมูลทางวิชาการ
4.ข้อแนะนำสำหรับประชาชน
5.เครื่องมือ แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยจะเป็นโรคโควิด-19
http://sescimande.net/Self-Screening/
6.VDO
🔹งานเสวนา
–องค์การอนามัยโลกเจออะไรที่ประเทศจีน
–จะใช้ชีวิตอย่างไรในยุคโควิด-19
🔹COVID-19 แพร่กระจายได้อย่างไร และคุณจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร (ไทย-ENG)
🔹คำแนะนาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง การระบาดของ COVID-19
สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย เดือนมีนาคม 2563 จัดทำโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กรมควบคุมโรค วิเคราะห์และประมวลผลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1-27 มีนาคม 2563
สามารถชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1QRTFq1B0S0&feature=youtu.be
🔹‼️Timeline ของ “โรคโควิด-19 ไวรัสหยุดโลก” ในประเทศไทย‼️มารู้จักการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งในทางการแพทย์ เศรษฐกิจและสังคม สามารถชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hJ2_cBcE_Yg&feature=youtu.be
🟢การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19
🔘ดูรายละเอียดได้ที่ : shorturl.at/jrEIRขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา