สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. จำ…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น.
🔬จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-ฟิลิปปินส์ +414 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,660 ราย)
-อินโดนีเซีย +218 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,491 ราย)
-มาเลเซีย +131 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,793 ราย)
-สิงคโปร์ +120 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 1,309 ราย)
-ไทย +51 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,220 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 245 ราย)
-ลาว +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12 ราย)
-บูรไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 135 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 114 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 21 ราย)

.📲แหล่งข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), กรมควบคุมโรค, Johns Hopkins University, องค์การอนามัยโรค (WHO), Worldbank
.
📚ประมวลข้อมูลโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19 #โควิด19
#SocialDistancing


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา