ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

💡ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

▶️สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
.
📲ลงทะเบียนส่งผลงานและจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส่ง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่

▶️ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

☎️โทรศัพท์ 0-2561-2445
⏺ไอยลดา ชนะชัย ต่อ 516
⏺นารถลดา หลงสมบุญ ต่อ 517
⏺อรอนงค์ สิงห์บุบผา ต่อ 530
📩 e-mail address : rinudom@nrct.go.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา