Timeline ของ “โรคโควิด-19 ไวรัสหยุดโลก” ในประเทศไทย .. Timeline โรคโควิด-19 สา…

‼️Timeline ของ “โรคโควิด-19 ไวรัสหยุดโลก” ในประเทศไทย‼️
..
👉🏻 Timeline โรคโควิด-19 สามเดือนแรก ตั้งแต่พบรายงานครั้งแรก

👉🏻 Timeline โรคโควิด-19 เดือนมีนาคม 2563
.
👉🏻เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เริ่มจากต้นเดือนพบผู้ติดเชื้อเพียง 42 รายใน 9 จังหวัด และเพิ่มขึ้นเป็น 1,651 คนใน 61 จังหวัด เมื่อตอนสิ้นเดือน
.
📲แหล่งข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมควบคุมโรค
.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19 #โควิด19
#SocialDistancing

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา