สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาค…

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
.
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,388 ราย ใน 59 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 143ราย)
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 1,270 ราย
-อาการรุนแรง 17 ราย
-หายแล้ว 111 ราย
⭕️เสียชีวิต 7 ราย
⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 17,140 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 7,614 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 7,326 ราย
-สังเกตอาการ 2,200 ราย
.ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-18ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา