สรุปข้อมูลเพิ่มเติม บ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไท…

📲สรุปข้อมูลเพิ่มเติม บ่าย📈วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

🟢จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย กราฟแนวโน้ม กรุงเทพและต่างจังหวัด และข้อมูลรายจังหวัด
🟢ข้อมูลการติดเชื้อของอาเซียน
🟢ชุดป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องใช้อะไรบ้าง
.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
#socialdistancingขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา