จำนวนและร้อยละการเสียชีวิตจากโรคโควิดในกลุ่มอาเซียน (ข้อมูลถึงวันที่ 27 มีนาคม 2…

จำนวนและร้อยละการเสียชีวิตจากโรคโควิดในกลุ่มอาเซียน (ข้อมูลถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
#socialdistancingขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา