จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียนนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 รา…

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียนนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน)
.
⏺สถานการณ์วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.10 น.
วันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 รายขึ้นไป
🇸🇬สิงคโปร์ 1 มี.ค.63
🇲🇾มาเลเซีย 10 มี.ค.63
🇹🇭ไทย,🇮🇩อินโดนีเซีย, 🇵🇭ฟิลิปปินส์ 15 มี.ค.63
🇻🇳เวียดนาม 23 มี.ค.63
🇧🇳 บรูไน 25 มี.ค.63
🌐แหล่งข้อมูล : องค์การอนามัยโลก (WHO), Johns Hopskins University, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
#socialdistancing
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา