สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 26 มีนาค…

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
.
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,045 ราย (เพิ่มขึ้น 111 ราย)
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 953 ราย
-อาการรุนแรง 4 ราย
-หายแล้ว 88 ราย
⭕️เสียชีวิต 4 ราย
⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 14,122 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 6,085 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 6,473 ราย
-สังเกตอาการ 1,564 ราย
.ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา