กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ประเทศไทยเริ่มจากว…

📈กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ประเทศไทยเริ่มจากวันที่ 15 มี.ค. 2563)
.
📲เพิ่มข้อมูล กรุงเทพ:ต่างจังหวัด

😷 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัด มากกว่า กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 และมีผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคจำนวนหนึ่ง (ยังไม่ได้ระบุว่าพบที่ใด)

-ไทย 🇹🇭(ผู้ป่วยยืนยันสะสม 934 ราย เพิ่มขึ้น 107 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)
-อิตาลี 🇮🇹
-อิหร่าน 🇮🇷
-เกาหลีใต้ 🇰🇷
-สหรัฐอเมริกา 🇺🇸
-ญี่ปุ่น 🇯🇵
-สิงคโปร์ 🇸🇬
-ฮ่องกง 🇭🇰
-จีน 🇨🇳
.
📲แหล่งข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), กรมควบคุมโลก, Center for Systems Science and Engineer ing at Johns Hopskins Universityุ.
.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
#socialdistancing
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา