พบผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว สถานการณ์ในไทยตามหลังมาเลเซีย 5 วัน ขณะ…

📱พบผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว สถานการณ์ในไทยตามหลังมาเลเซีย 5 วัน

📄ขณะนี้ (24 มีนาคม 2563) ได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว โดยล่าสุดเพิ่งมีรายงานการติดเชื้อจากเมียนมาร์และลาว ส่วนในประเทศอื่นๆมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
⏺โดยพบในประเทศมาเลเซียมากที่สุด จำนวน 1,518 ราย รองลงมาคือประเทศไทย (827 ราย), อินโดนีเซีย (686), สิงคโปร์ (509), ฟิลิปปินส์ (501), และเวียดนาม (123) ตามลำดับ
⏺ส่วนประเทศลาวและเมียนมาร์ เพิ่งรายงานผู้ติดเชื้อประเทศละ 2 ราย

▶️ทั้งนี้มี 6 ประเทศอาเซียน ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนแล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีลักษณะของเส้นกราฟที่มีความชันคล้ายคลึงกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ ส่วนเวียดนามเพิ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 100 คนเมื่อวานนี้เอง ยังต้องติดตามต่อไป

▶️ตอนนี้สถานการณ์ของโรคโควิดในอาเซียนยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอด สถานการณ์ของประเทศไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ 4-5 วัน และเร็วกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 2-3 วัน

📚แหล่งข้อมูล:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา