สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 24 มีนาค…

🇹🇭สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
.
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 827 ราย (เพิ่มขึ้น 106 ราย)
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 766 ราย
-อาการรุนแรง 4 ราย
-หายแล้ว 57 ราย
⭕️เสียชีวิต 4 ราย

⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 11,807 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 4,630 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 6,093 ราย
-สังเกตอาการ 1,084 ราย
.ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น.

📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา