สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 23 มีนา…

🇹🇭สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
.
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 721 ราย (เพิ่มขึ้น 122 ราย)
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 668 ราย
-อาการรุนแรง 7 ราย
-หายแล้ว 52 ราย
⭕️เสียชีวิต 1 ราย

⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 10,955 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 4,383 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 5,614 ราย
-สังเกตอาการ 958 ราย

.ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา