พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่า กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2563 กราฟแส…

📱พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่า กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2563

📈กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ประเทศไทยเริ่มจากวันที่ 15 มี.ค. 2563)
.
📲เพิ่มข้อมูล กรุงเทพ:ต่างจังหวัด

▶️ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด เพิ่มขึ้น 122 ราย และสัดส่วนของต่างจังหวัดเป็น 45% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ณ 23 มี.ค. 2563

-ไทย 🇹🇭(ผู้ป่วยยืนยันสะสม 721ราย ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)
-อิตาลี 🇮🇹
-อิหร่าน 🇮🇷
-เกาหลีใต้ 🇰🇷
-สหรัฐอเมริกา 🇺🇸
-ญี่ปุ่น 🇯🇵
-สิงคโปร์ 🇸🇬
-ฮ่องกง 🇭🇰
-จีน 🇨🇳
.
📲แหล่งข้อมูล : Vox analysis of Center for Systems Science and Engineer ing at Johns Hopskins University.
.
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา