คำแนะนำสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค…

👉🏻คำแนะนำสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
.
1.แอลกอฮอล์ 70% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ
2.ผงซักฟอกผสมน้ำร้อน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นผ้า
3.น้ำยาฟอกขาว (6% สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) 1 ส่วน ต่อน้ำ 99 ส่วน เหมาะสำหรับพื้นที่ผิวที่มีละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย
4.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (3% H2O2)
1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน แต่ควรระมัดระวังการกัดกร่อนพื้นผิวและการสัมผัสของร่างกาย
.
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรคขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา