ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจ SARs-CoV-2 (COVID-19)…

🔬ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจ SARs-CoV-2 (COVID-19)
⏺กรุงเทพมหานคร 12 แห่ง
⏺ภาคกลาง 6 แห่ง
⏺ภาคเหนือ 5 แห่ง
⏺ภาคใต้ 5 แห่ง
⏺ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง
⏺ภาคตะวันออก 1 แห่ง
.
😷หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารักษา รพ. ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1442
⭕️สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 -10,000 บาท (ตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด)

แหล่งข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา