โรคโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร่ เส้นทางการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปคนอื่น ๆ กรณี…

โรคโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร่ ❓
เส้นทางการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปคนอื่น ๆ
⏺กรณีศึกษาที่สิงคโปร์

ที่มา : www.straitstimes.com วันที 16 มี.ค. 2563

📚ประมวลและจัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา