คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . สำหรับผู้เดินทางกลับจากประ…

💡คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
👉สำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดของ COVID-19
.
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค จัดทำโดย:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

[fb_vid id=”212276883211765″]

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา