สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาค…

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 75 ราย
-หากป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 35 ราย
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 39 ราย
⭕️เสียชีวิต 1 ราย
-ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง 1 ราย
⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 5,496 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 1,504 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 3,992 ราย
.
ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา