สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันสะสม…

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
⭕️ผู้ป่วยยืนยันสะสม 70 ราย
-หากป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 35 ราย
-อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 34 ราย
⭕️เสียชีวิต 1 ราย
-ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง 1 ราย
⭕️ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) 5,232 ราย
– พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 1,367 ราย
– อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 3,865 ราย
– สังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 35 ราย

ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา