คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศพื้นที่

💡คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
👉สำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดของ COVID-19
.
จัดทำโดย:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=2XN7regAcG8

https://www.youtube.com/watch?v=2XN7regAcG8&fbclid=IwAR0LoCxnT1kL7fSXEz_vO0xw4QVQB56bqz38Mnu8b4EnaQCLTPG2pVpHqyQ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา