โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงคนเดียว . ไม่แย…

โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงคนเดียว
.
❌ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเสี่ยง หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
❌มีอาการไม่สบาย แล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยูมาก
❌ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที
❌ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค
.
▶️การระบาดของกลุ่ม SAFRA Jurong Cluster
⏺มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งที่ถึงแม้จะเริ่มรู้สึกป่วยแล้ว แต่ยังคงไปร่วมงานเลี้ยงซึ่งเป็นผลทำให้ติดเชื้อต่อไปอีก 18 คนที่เข้าร่วมงานนั้น
⏺10 ใน 18 คนนั้น ก็ยังคงมีกิจกรรมสังคมต่อไป ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อต่อไปอีก 19 คน ในที่สุดจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผุ้ติดเชื้อแล้ว 38 คน
.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/
#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา