“จะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกยุคโควิด-19” เชิญฟังการเสวนารูปแบบใหม่ออนโลน์ ประเด็นทา…

“จะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกยุคโควิด-19”

เชิญฟังการเสวนารูปแบบใหม่ออนโลน์
ประเด็นทางสังคม การสื่อสาร การใช้ชีวิต และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

💡เกิดอะไรขึ้น แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป

🎥รับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (@nrctofficial)
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 -12.30 น.

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับราชบัณฑิตยสภา

#NRCT #ยุคโควิด19 #MHESI #ราชบัณฑิตยสภา
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา