คำแนะนำ “การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจาก…

📜คำแนะนำ “การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
🛫สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด
👉🏻ก่อนเดินทาง
👉🏻ระหว่างเดินทาง
👉🏻หลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย
.
📚จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา