เปิดตัวแอปแจ้งจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต

วช. เปิดตัวแอปแจ้งจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต

▶️แอปพลิเคชั่นนี้ เป็นโครงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการนำข้อมูลทางคดีต่างๆมาจัดทำในรูปแบบของ QR code และ application ให้โหลดไปใช้ได้ทั้งใน iOS และ Android ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าในจุดดังกล่าวมีจุดอันตราย หรือพื้นที่เสี่ยงในคดีรูปแบบต่างๆ อยู่ตรงจุดไหนบ้างเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต ส่วนฝั่งตำรวจก็เอาไว้ใช้ในการสืบสวนสอบสวนได้ เพื่อใช้หาข้อมูลเหตุที่เคยเกิดขึ้นใกล้เคียงกับคดีที่กำลังติดตามอยู่

▶️นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพยากรณ์การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของคดีและการสัมภาษณ์ข้อมูลแวดล้อมผู้ที่เคยต้องโทษ ไปให้ระบบ AI อัจฉริยะ คำนวณว่าเด็กและเยาวชนคนใดที่มีโอกาสกลับมาก่อเหตุซ้ำ และยังสามารถคำนวณถึงในระดับเขตพื้นที่ได้ว่า พื้นที่ใดที่มีโอกาสการกลับมาก่อเหตุซ้ำได้อีก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการเฝ้าระวังของตำรวจและกรมพินิจฯได้

#ท้าทายไทย #กระบวนการยุติธรรม

เปิดตัวแอปแจ้งจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา