JD.com ยักษ์ใหญ่ e-commerce จีน ซุ่มวิจัยและพัฒนา “ระบบส่งสินค้าผ่านทางท่อขนาดให…

JD.com ยักษ์ใหญ่ e-commerce จีน ซุ่มวิจัยและพัฒนา “ระบบส่งสินค้าผ่านทางท่อขนาดใหญ่ใต้ดิน พลังแม่เหล็กไฟฟ้า Maglev”

ในขณะที่หลายบริษัท e-commerce ในจีนและต่างประเทศ กำลังพัฒนาระบบขนส่งสินค้า หรือโลจิสติกส์ด้วยการใช้ โดรน ทาง JD.com ซึ่งประสบความสำเร็จและเริ่มใช้ โดรนในการส่งของอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เริ่มวิจัยและพัฒนาโปรเจคใหม่ “ขนส่งทางใต้ดิน ด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้ Maglev” โดยพัฒนาร่วมกับ บ. Magplane Technology ของอเมริกา

JD.com เผยว่า ถ้าโปรเจคนี้ประสบความสำเร็จ จะเป็นการพลิกโฉมวงการโลจิสติกส์และพัฒนาไปถึงยุคใหม่ ที่การขนส่งจะทำได้ความเร็วสูง แบบ Ultra-highspeed แต่ใช้พลังงานต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเสียงรบกวนและปล่อยมลพิษทางอากาศที่เท่ากับ0 หรือน้อยมากๆ

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า กว่าโปรเจคนี้จะสำเร็จออกมาใช้งานได้จริง คงต้องใช้เวลาค้อนข้างยาวนาน ทั้งในแง่ของการวิจัย พัฒนา และผ่านการอนุมัติจากทางภาครัฐ

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เทคโนโลยีจีน #โลจิสติกส์จีน #JD


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา