นักวิจัยจีนเผยข้อมูลวิจัย ‘หิมะ’ ทางตอนใต้ของเทือกเขาอัลไต | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : มนุษย์พาฝูงปศุสัตว์เดินทางข้ามเทือกเขาอัลไตในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน วันที่ 7 ม.ค. 2019)

หลานโจว, 30 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยจีนได้จัดทำชุดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวเชิงพื้นที่และรูปแบบต่างๆ ของการกระจายตัวของหิมะที่ตกในบริเวณเชิงเขาทางตอนใต้ของเทือกเขาอัลไต ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

จงซินเย่ว์ ผู้นำการวิจัยและนักวิจัยจากสถาบันสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาและทรัพยากรซีเป่ย หรือ เอ็นไออีอีอาร์ (NIEER) สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กล่าวว่าชุดข้อมูลดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่ใช้ยืนยันความถูกต้องอันสำคัญต่อการสำรวจระยะไกล รวมถึงแบบจำลองทางอุทกวิทยาของเทือกเขาอัลไต ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่มีการกระจายตัวของหิมะในประเทศจีน

การศึกษานี้ซึ่งทำร่วมกันโดยนักวิจัยจากเอ็นไออีอีอาร์ มหาวิทยาลัยหลานโจว และสถาบันอื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารความก้าวหน้าในงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Advances in Climate Change Research) โดยบรรดานักวิจัยได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของหิมะ ปริมาณน้ำหิมะ (SWE) และความหนาแน่นของหิมะ บริเวณเชิงเขาทางตอนใต้ของเทือกเขาอัลไต

ปริมาณหิมะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของหิมะให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการทำความเข้าใจกระบวนการทางอุทกวิทยา แบบแผนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดิน และสมดุลพลังงานของพื้นผิว

จงกล่าวว่า “คุณลักษณะในการกระจายตัวของหิมะได้รับอิทธิพลจากลักษณะภูมิประเทศและพืชพันธุ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเทือกเขาอัลไตเป็นอย่างมาก ระดับความสูงและพิกัดละติจูดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสูงของหิมะและปริมาณน้ำหิมะ ขณะที่พิกัดลองจิจูดส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหนาแน่นของหิมะ”

จงเสริมว่าการศึกษานี้ยังช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหิมะ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศบนภูเขาสูงในเอเชียด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]