โรงแรมแคปซูล “咪一会 มีอี๋ฮุ่ย” แปลว่า “งีบสักแป๊บ” อยู่ตรงหน้า Gate ในสนามบินซีอาน…

โรงแรมแคปซูล “咪一会 มีอี๋ฮุ่ย” แปลว่า “งีบสักแป๊บ” อยู่ตรงหน้า Gate ในสนามบินซีอานเสียนหยาง ง่วงก็พักสักนิด …ที่เมืองอื่นก็มีเช่นกัน เช่น หังโจว

ราคา 2 ชั่วโมง 50 หยวน, 3 ชั่วโมง 70 หยวน , 4 ชั่วโมง 90 หยวน , 5 ชั่วโมง 100 หยวน , มากกว่า 5 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 10 หยวน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #โรงแรมแคปซูลขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา