#รายงานข่าวจากทางบ้าน #อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน สืบเนื่องจากการระบาดของไข้หว…

#รายงานข่าวจากทางบ้าน #อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

สืบเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกไวรัสสายพันธุ์H7N9 ที่เกิดในมณฑลกว่างตงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน หลังจากที่รัฐบาลได้ตรวจสอบพบการระบาดของเชื้อดังกล่าว ใน 7 เขตของเมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกว่างตง ประกอบกับนิสัยการบริโภคสัตว์ปีกของคนกว่างตง(จริงๆแล้วก็ทั้งประเทศ)นั้นสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างยิ่ง กล่าวคือ ชอบซื้อสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตและนำไปฆ่า จึงทำให้เราสามารถพบสัตว์ปีกที่มีชีวิตได้ทั่วไปในตลาด รัฐบาลเมืองกว่างโจวจึงกำหนดเป็นมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโดยการห้ามจำหน่ายสัตว์ปีกที่มีชีวิตโดยอยู่ในช่วงทดลองระหว่างวันที่ 16-28กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทำให้แผงค้าสัตว์ปีกต้องปิดตัวลงชั่วคราว บรรยากาศในตลาดสดก็ซบเซาลงไปโดยปริยาย

ขอขอบคุณรายงานข่าวจากทางบ้าน โดย Jaras Qin P นักศึกษาปริญญาเอก ม.จงซาน เมืองกว่างโจว


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา