กระทรวงศึกษาธิการจีน ออกกฏใหม่เพื่ออนุญาตให้นักเรียนที่สอบเข้าวิทยาลัย/มหาวิทยาล…

กระทรวงศึกษาธิการจีน ออกกฏใหม่เพื่ออนุญาตให้นักเรียนที่สอบเข้าวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยได้ สามารถยื่นเรื่องเพื่อรักษาที่นั่งในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนจีนที่ต้องการจะลองทำธุรกิจส่วนตัว และเมื่อเข้าเรียนยังนำมาคิดเป็นหน่วยกิตและผลการเรียนได้ด้วย

เด็กที่ทำธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถกำหนดระยะเวลาเรียนที่มากกว่าปกติได้ด้วย

กฏใหม่นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 กันยายนเป็นต้นไป

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก BeijingHour,人民网

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เล่าข่าวจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา