ปักกิ่งจ่อตั้งพื้นที่สาธิต มุ่งพัฒนา ‘ยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ’ | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : ยานยนต์ส่งพัสดุไร้คนขับที่ถูกนำมาจัดแสดงในการประชุมยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะโลกงานประชุม ปี 2020 (World Intelligent Connected Vehicles Conference 2020) ณ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน วันที่ 12 พ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 15 เม.ย. (ซินหัว) — รัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่งได้อนุมัติการกำหนดให้มีพื้นที่สาธิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนายานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ (ICV) ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 225 ตารางกิโลเมตรในเมืองใหม่อี้จวง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง และพื้นที่ทางหลวง 6 แห่งในเมืองใหม่อี้จวง เขตต้าซิง ทางตอนใต้ของปักกิ่ง

พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของจีนในการทดสอบเพื่อแสวงหานโยบายการจัดการที่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ รวมถึงการทดสอบถนน การประยุกต์ใช้งานเพื่อการสาธิต บริการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้างถนน การออกกฎจราจร และการจัดการจราจรของยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติบนท้องถนน

ปัจจุบัน ปักกิ่งมีพื้นที่ถนนสาธารณะ 200 แห่งที่เปิดให้ใช้ทดสอบยานยนต์อัจฉริยะเป็นระยะทางรวม 699.58 กิโลเมตร ซึ่งได้ให้บริการทดสอบความปลอดภัยในการขับขี่ของยานพาหนะประเภทดังกล่าวทะลุ 2.68 ล้านกิโลเมตรแล้ว

อนึ่ง พื้นที่นำร่องแห่งนี้ยังถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะแบบใหม่ๆ ด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา