อว. เผยคนกรุงเทพใส่หน้ากากอนามัย ทำสถิติสูงกว่า 99% ติดต่อกัน 11 วัน ระมัดระวัง…

😷 อว. เผยคนกรุงเทพใส่หน้ากากอนามัย ทำสถิติสูงกว่า 99% ติดต่อกัน 11 วัน ระมัดระวังตัวสูงสุดแล้ว โดยล่าสุดมีคนไม่ใส่หรือใส่ไม่ถูกต้องเพียง 45 คนจาก 10,910 คน

(9 พฤษภาคม 2564)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ใช้ระบบเอไออัตโนมัติประมวลผล พบว่ามีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะสูงกว่า 99% ติดต่อกัน 11 วันแล้ว สูงสุดในวันที่ 5 พฤษภาคม ใส่หน้ากากอนามัยถูกต้องถึง 99.70%

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า “อว. ได้ประมวลผลจากกล้อง 30 จุดใน 28 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร พบว่าคนกรุงเทพเกือบทุกคนใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว โดยในประชากร 10,910 คน มีเพียง 45 คนเท่านั้นที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้อง มี 3 เขตที่ต่ำกว่า 99% แต่สูงกว่า 98% และมีเพียง 2 เขตที่ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่า 98%”

เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดพบว่าอัตราการใส่ในช่วงเช้าและเย็นก็สูงกว่า 99.5% ทั้งสองช่วง และช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และช่วงวันทำงานก็มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยใกล้เคียงกันแล้ว

ทั้งนี้จุดที่สำรวจพบการใส่หน้ากากอนามัยในอัตราต่ำสุดอยู่ที่บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนที่เขตสาทร พบการใส่หน้ากากอนามัย 88.89% ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าบริเวณดังกล่าวคนไม่หนาแน่น แต่อย่างไรก็ตามควรเน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

“นอกจากนี้ เมื่อติดตามการใส่หน้ากากอนามัยในแต่ละบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นหน้าธนาคาร ทางเดินริมถนน หน้าร้านสะดวกซื้อ หน้าศูนย์การค้า หน้าตลาด ป้ายรถเมล์ สะพานลอยข้ามถนน และในตลาด ก็มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยสูงกว่า 99.5% ทุกบริเวณ แสดงว่าคนกรุงเทพฯได้ระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่ในที่สาธารณะแล้ว” ปลัดกระทรวง อว. สรุป

📲แหล่งข้อมูล: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอมาสค์ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนาโดยคณะผู้วิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์
📚สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#อว.
#โควิด
#AIMaskขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา