#เชิดมังกร เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีนที่มีความเป็นสิริมงคลเพื่อการเฉลิม…

#เชิดมังกร เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีนที่มีความเป็นสิริมงคลเพื่อการเฉลิมฉลอง จนถึงปัจจุบัน ค่อยๆ เปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาเป็นวิธีออกกำลังกาย ดีต่อประชาชนทุกคนในการสร้างสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่สืบทอดการเชิดมังกรยังพยายามส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ส่งเสริมให้มีผู้ฝึกมากขึ้น หวังว่าจะได้โอกาสขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอย่างเป็นทางการและได้รับความนิยมมากขึ้น

ช่วงนี้ ผิงผิงได้ไปฝึกเชิดมังกรแบบภาคเหนือของจีน มีความสุขมาก ผิงผิงตั้งใจเรียนเพื่อมีสุขภาพแข็งแรง(เป้าหมายคือลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัมภายในครึ่งปี) เพื่อนๆ อย่าลืมติดตามเพจของผิงผิง ดูคลิปการเรียนการสอนการเชิดมังกรค่ะ สวยงามจริงๆขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

ติดต่อเรา