รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,382 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 129,500 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,325 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 460 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 33,194 ราย)
เสียชีวิตรวม 776 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 84,535 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,131 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 44,189 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,054) ปริมณฑล (755) จังหวัดอื่น ๆ (1,568)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ ยะลา(4) และสระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.6)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,639 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,876 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 243,777 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 88 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 112 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,228 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 505,115 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,320 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,645 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 167 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,782 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 755 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 145 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา