ตำรวจจีนใช้เทคโนโลยีและโซเชียล ติดตามเด็กหายและถูกลักพาตัว กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ได…

ตำรวจจีนใช้เทคโนโลยีและโซเชียล ติดตามเด็กหายและถูกลักพาตัว กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ได้สำเร็จ 1,680 คน ภายใน 5 เดือน
ตลอดระยะเวลา 5 ปี อัตราการช่วยเหลือสำเร็จ ทะลุ 98%

.
ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ทางจีนได้พัฒนาระบบ “Tuanyuan ถวนหยวน” ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา” ขึ้นมาสำหรับติดตามเด็กหาย เด็กถูกลักพาตัว ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
.
ระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีในการส่งต่อข้อมูลของเด็กไปยังแอปพลิเคชันบนโลกออนไลน์จีน อย่างเช่น บนแอป Weibo สังคมออนไลน์จีนยอดนิยม เสมือนเป็นการส่งประกาศเด็กหายไปทั่วประเทศ ซึ่งถ้ามีเบาะแส ก็สามารถติดตามช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งในระบบได้ผนวกเข้ากับข้อมูล DNA ของเด็กแต่ละคนด้วย
.
จุดสำคัญของระบบ “ถวนหยวน” ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเบื้องหลัง แต่ที่ทำให้ระบบนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริง เกิดจากจำนวนผู้เข้าร่วมและผู้ใช้งานระบบนี้ ที่ถือเป็นเครือข่าย “ตาสับปะรด” ทั่วทั้งแผ่นดินจีน โดยมีผู้เข้าร่วมใช้งานมากกว่า 530 ล้านราย
.
ยกตัวอย่างเช่น เวลามีเคสเด็กหาย ระบบนี้จะประสานงานกับ Weibo และเพจต่างๆบน Weibo โดยเฉพาะเพจสื่อจีนรายต่างๆ จะเผยแพร่ข้อมูลเด็กหายบนนั้น โดยแต่ละครั้ง มียอดดูเนื้อหาประกาศเด็กหายโดยเฉลี่ย 100,000 ครั้ง และเคยทำสถิติยอดดูสูงสุดอยู่ที่ 10.28 ล้านครั้ง
.
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่พัฒนาระบบถวนหยวนเป็นครั้งแรก ข้อมูลประกาศเด็กหายได้ถูกเผยแพร่บนระบบนี้4,801 ชิ้น และในจำนวนนี้ สามารถติดตามเด็กกลับมาได้ 4,707 คน คิดเป็นอัตราความสำเร็จ 98% ตามข้อมูลเผยแพร่โดยสื่อกระบอกเสียงรัฐบาลจีน “Global Times”
.
ทั้งนี้ ตามสถิติเคสเด็กหายในประเทศจีน พบว่า เด็กจีนตั้งใจหนีออกจากบ้านด้วยการตัดสินใจของตัวเด็กเอง สูงถึง 63%

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา