#ontheway #贺兰山岩画 #宁夏หนิงเซี่ย #ศิลปะสกัดหิน เทือกเขาเหอหลานซาน(贺兰山脉) อยู่ทางตะวั…

#ontheway #贺兰山岩画 #宁夏หนิงเซี่ย #ศิลปะสกัดหิน
เทือกเขาเหอหลานซาน(贺兰山脉) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเทือกเขาที่ชายแดนระหว่างเขตหนิงเซี่ยกับเขตมองโกเลียใน

ในสมัยดึกดัมบรรพ์ก็เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนหลายชนเผ่ามาก เมื่อประมาณ 3,000-10,000 ปีก่อน ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้สร้างภาพศิลปะสกัดหินนับหลายหมื่นภาพตามสถานที่ต่างๆ โดยมีเนื้อหาการล่าสัตว์ การดำรงชีวิต การเซ่นไหว้บูชาและความปรารถนาอันดีงามของพวกเขา

ในเขตภาพศิลปะสกัดหินในอำเภอเฮ่อหลานที่ห่างจากเมืองหยินชวน เมืองเอกของเขตหนิงเซี่ยกว่า 50 กิโลเมตร มีภาพศิลปะสกัดหินมากกว่าหนึ่งพันภาพ ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นภาพของหัวมนุษย์ นอกจากนั้นคือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงวัว ม้า ลา นก และแกะ ดูมีชีวิตชีวา

และภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ แม้ว่าหลายภาพจะเบลอไปตามกาลเวลา แต่ภาพที่เรียบง่าย สวย น่ารักและเป็นธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังสามารถนำพาคนสมัยใหม่หวนกลับเข้าไปสู่ชีวิตของคนโบราณได้เลย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา